יעלי.
זה אני, הפיצול שלך.
לא קורא הודעות לא לי.
מחכה בשקט, בצד,
וכשמגיע הזמן מרשה לעצמי
להתערב ולתחוב את עצמי בין ביטויי אישיותך.
אולי אני הג´ויינטים שאת לא לוקחת
(אולי אני אוהב אותך גם ככה)

אני לא הצלע שלך,
את לא הלב שלי.

ובכל זאת אני מרשה לעצמי

(אוהבת אותך ומתנצלת)