אנחנו מטילים ספק
באהבה
לדעתינו הרומנטיקה אינה
קיימת
המצאנו אותה בשביל שנוכל
לחיות
השמחה אינה מנת
חלקינו
אנחנו מבוססים בים
היגון.

במועדון שליד ביתנו
במוצאי שבת
רוקדים
הקשישים
טנגו וולס