כמה הבטחות אפשר להבטיח
כמה עוד אפשר לנסות?
יש סוף לדפים החלקים
לעצים שנכרות

כמה דמעות אפשר לבכות
כמה חרטות עוד אפשר להכיל?
יש סוף להתחלות שאפשר להתחיל
למחר שיבוא

כמה זמן האמון יחזיק מעמד?
הוא מתפורר עם כל יום שעובר
התקווה יושבת
משלבת ידיים
מחכה.
כמה אפשר לחכות?