יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

הכשלון המוצלח ביותר

אחרי שכל האפסים האלה יעזבו אותי לנפשי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה