יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

אחרי שכל האפסים האלה יעזבו אותי לנפשי

ש(ב)ירת שמירה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה