יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

יום אביב

אחרי שכל האפסים האלה יעזבו אותי לנפשי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה