יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

סיפור אמיתי

על ערש דווי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה