הכרוב שלי

אינו סגול

בחרתי בו

לפני הכל

בתוך, עליו

שוכן אני

ואגודל

שוכן בפי

ויום יבוא

ויום ילך

אני נשאר כאן

מחייך