כמה מוזר להיות אנונימי... בעיקר עם השם שנתתי לי, ולמרות הכל הגיבו לי... ולא מכירים אותי... אז התרגשתי. זה הי'ה רק שתי תגובות. ועוד תגובה מחברה אבל, כ"כ נעים לקבל יחס... אנחנו צמאים ליחס לתשומת לב מנסים לצעוק לכולם שיראו אותנו... הי'י, אנחנו פה................. ולפעמים עושים דברים משונים כי רוצים מילה טובה ואם לא אז צעקה גם זה משהו.