ציפור ללא כנפיים

"לחיות בשביל לאהוב"

ללא כנפיים

ויש ללב חוקים משלו !

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה