ציפור ללא כנפיים

"לחיות בשביל לאהוב"

כציפור ששוחררה מן הכלוב

להיות במקום אישתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה