ציפור ללא כנפיים

"לחיות בשביל לאהוב"

בחרנו לברוח.

כציפור ששוחררה מן הכלוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה