ציפור ללא כנפיים

"לחיות בשביל לאהוב"

ואף לא חיוך אחד.

להיות במקום אישתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה