ציפור ללא כנפיים

"לחיות בשביל לאהוב"

ויש ללב חוקים משלו !

בחרנו לברוח.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה