ציפור ללא כנפיים

"לחיות בשביל לאהוב"

להיות במקום אישתך

רק אותך!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה