בין קטע אחד למשנהו של רצף בסיסים a t g c נמצא נוקלאוטיד קטן לא ארוך לא מסובך פשוט כשיתרגם לחומצת הגרעין השולחת יראה בהפוכה u a c g יחזור לשפתו ולפיסוקו בחומצה המתרגמת שתביאו אל החומצה האמינית שתחובר לעוד מאות חומצות שונות ממנה ואולי דומות שייצרו חלבון אולי אנזים כל מה שזקוק לו כדי שיצא לפעולתו הוא קצת דחיפה קטנה מיסוד קורט או מינרל, ויטמין איכה ? אתה שתשלים אותי ותגרום לי לפעול אני מוכנה מחכה ליד שאר המחכות לא מצליחה להיקשר אל חומר בלתי מתאים אליי איכה ???