כשאנשים בוכים, אז לדעתי הם הכי יפים. כשאתה בוכה הפרצוף שלך מתאדם ומתקמט וזוויות הפה קפוצות והעיניים טרוטות. זה הכי יפה שבעולם לראות אדם שבוכה. זה הדבר שהכי מבטא את היותך אדם. כשאני בוכה אני הכי יפה. די לך, או, די לך, ילדה.