הדר כ

כח רצון

שיכורה מאהבה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה