הדר כ

שיכורה מאהבה

התבוננות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה