הדר כ

זיכוך

חיפשתי את שאהבה נפשי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה