מהכוכב שלי הכוכב שלך מנצנץ אליי. מתרחקת מהאור כדי שתהיה בולט יותר לעין. ואולי גם ללב. האנשות מהכוכב שלי מתנהגות שונה ממני. או שאני שונה מהן. אף פעם לא הבנתי את האנשים מהכוכב שלך, הכוכב שלך כל כך............................רחוק. כל כך מ-נ-צ-נ-ץ עד שנראה שהוא אכן נמצא ושהוא רק אשליה מתעתעת. אני אפעם לא אבין את הכוכב שלך. האם גם אתה שונה מהאנשים בכוכב שממנו אתה בא?!?... שואפת להמריא אליך ושבדרך למצוא שהמראת גם לכוכב שלי. מה הסיכוי שזה יקרה, הא??? מה, כבר אסור לחלום? כבר אסור להביע משלה לנוכח כוכב נופל? רק שלא יהא זה כוכבך שלך.