.-.-.-.-.-ואיך שנשמתי הכל נגמר. שעון החול לא הולך .ס-ר-ו-ו-ר-ב אם אני אוכל לצנוח אל תוך באר השכחה לשתות ממנה כמלוא הכאב כמלוא הזכרון... אני אחזור שוב. אני אפנה שוב לכוון שלא, לא רוצה בכלל להזכר בו.