אניהיא פלמונית

בת 20. סטודנטית לפעמים אני ולפעמים--

לרווֹת את צמאוֹני

ואתה אינךֳ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה