אניהיא פלמונית

בת 20. סטודנטית לפעמים אני ולפעמים--

רק רמזת

כבר נמסו דמעותיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה