זה דורש ריכוז. נשימות עמוקות ואולי זה יקום. היא נותנת לו מבט סמיך וממשיכה בשלה. הוא פגש בה בקרן רחוב. סמרטוטים הם שגרת חייה. גם כשיורד גשם היא בוחנת אותם. אחד ועוד אחד ואחרון ואין חביב. אך כשהגיעה לביתה התנור דלק. ריח חריף-- זה נשרף.