משתעשעת בכדור הצמר עובר לו מיד ליד טווה לי ארמון מחוטי שושנה מנפחת בלוני אוויר פעם בשעה מנסה לנוח בלעדיך. ואינני יכולה. קוראת אליךֳ - - "הִנני" ואתה אינך.