הדמעות שלך- כחולות מהעצב הנובע מבפנים. הם קוראים לזה Blus בלועזית. משהו עמוק שצובע את הדמעות שלך בכחול ואני אוסף אותן בידי ידי שלכת ידי כפור ריקים מאובנים כהים זועקים לעזרה ואני מביט בכחול כחול הזה ושוקע לבפנים טובע בתוך העצב ביופי הצורב אותי ועוד מעט גם אני אוריד דמעות אך הן לא יהיו כחולות הן יהיו אדומות. אדומות מכעס ושברון. אף לא אחד יאסוף אותן בידיו אף לא אחד יאגור אותן בקופסת החיים. הם יפלו במורד הנחל, הם יזרמו לבלי שוב והעולם ישכח שהיו פעם דמעות אדומות מכעס ושברון. רק הדמעות שלך,אהובה, ישמרו לעד בתוך כוס זכוכית בלתי מנוצחת. בתוך פעימות ליבי.