יש לי סיפור - בן אלף מילים. יש לי אהבה בת - אלפים. ישנו - - פיתול בּחירְפַת הַמַדוֹן שלי. ישנה- - אמתלה וקוץ בה בחיי, שְנינוּת חושים בתוך מיעיי. - וַאני כאן. שוֹכֵן בתוך עפר נראה - זך. נראה - שחרחר. זוחל מתפרק לרסיס אדום של אבנית חצויה. תוגת עולם שלפני החיים התכנסות רבה מאחוריה טלטול חושים, המדומיםםם הרוחשיםםםם זימה. בריחשת הלב הטועם מבפנים ללא תֵת בבחירה אינטימית. אַך זימה תנגן, וַאני לא אתן. ליבי , שלי , אני , איתַן. גֵר.