אף לא אחד שר לי שירי ידידות אף לא אחד רושם בי את עצמו. בקרבת הניצים רבים על לא כלום שוטים שכמותכם עורבים שכמותכם שחורים אפלים כפחם חרוך. אף לא אחד נמצא כאן איתי בנשמתי בחיי.