אל תשַקֵעַ אותי אל תשקע אל תימח אותי בין סלעיך אל תיפַח רוחַך עד שאֵדע אוֹתךֲ .