ג'ו סוי בל אהובתי ג' סוי בל יפה מאוד יפה קסומה ג'ו טם מונמור ג'וטם אוהב אותך ג'וטם מו נה מור ג'וטם על אהבה המנוחה ג'ו טם על אי הסכמה ג'ו טם על אי פכחות חושים ג'ו טם אוהב אותך. עד סוף הנשמה מו נה מור.