חרף – כל, דגל – ארגמן ינצח! תעל שמש התקווה החדשה, מעל תפרחת – הארצות. לעתיד המזהיר והנוצץ, רגלנו נניע; אל המטח החדש של אוורורה, לכתנו נחרוץ..!