לא להתלהב ממערב-אירופה;
היא גרמניה הנאצית של היום.
כבר לפני חמש-מאות שנה היה בה נאציזם;
הקץ לשטן הכתום!

עשרות מיליוני אינדיאנים;
מילינים בקונגו ובעוד ועוד מקומות.
גם בהודו וסין נטבחו אין-חקר;
תולדות אירופה - זה הרס ורציחות.

אל תתלהבו מהנאציזם של אירופה!
אל תתלהבו מרוצחי ילדים בסרביה ובעיראק.
עוד יקום המון זועם על פריז ולונדון;
יתנקם בתאצ'ר, בלייר ושיראק.

מי שרוצה להפוך המזרח לאירופה,
שבעצמו לאירופה יגלה.
די להתלהב מהחטאת;
שבויי-הנאציזם לא נהיה!