שמי – כַסוֹף; מחשופי – השדות, פרוֹש – פרשו, את מחצלתם עד האופק. רוח – מבוא – הים, בלחלוחית נשבה. על רגבי – גבלולים, עוטים קוצים ועשב; השמש לוהטת, בהכל שודפה…