מי שודד את לחמנו?
מי רוצח פת-קיומנו?
אלה העשירים נטולי כל רגש;
הם מַחֳשִכֵי-הַשֶמֶש.

הם צוררים וּמביאים עוני;
אין-ספור מַגֵיפות וחולי.
עושקי-ההמונים למשפט!
רק ככה הסדר יושתת.

אנשי-הממון הִנָם שָליטים שלא בצדק;
אך נטפלו לעמים בעוּצְמָת-דבק.
רק נחשול-אדירים מהפכני אותם יִמוֹסֵס;
ואז, של הפועלים יוּנף נס!