לצאת מהשתיקה; לפרוץ סכרי הזעם. שיח צוֹק חיינו לשחרר. לנפץ חלונות הראווה; בתי העשירים, להעלות בלהב. לחם ומזון, לעניים לשגר. רוח קרב, עוד תשתולל ותזדעף בקצף. סערה אדירת און, תכה בתבל. המוני רעבים לפת, בשטפון איתנים, יפרצו צנרת. רק עם הפלת הקפיטליזם, השקט יַחֵל!