חרבות, בצור יישָבר! עמי העולם - יך במכונה המתחמשת. ההון, כנהרות - איתן, יזרום לצלחתו של ההמון. כל אשר מך היה, ידו תחזק כפֶלֶד; כל מי שמטה - לחמו נשבר, יזקף רוחו בגאון. עת מהפכה תגיע! המכונה האימפריאליסטית, כרסיסי - נפץ, תתרסק. נכה בהולמן מרי עולמי, על עושקינו! עתיד חדש ניסד!