הקרב לא תם! הדרך קוראת - קדימה! פועלי - הארצות! הנף של מרד נס! נצא לקרב! האינטרנציונל נשירה! נשיר, לאימפריאליזם קץ!