קראתי את כל באי הלילה שרוקדים את מחול הנשמות קחו אותי אתכם למעלה על מרכבת הדמעות קחו אותי אל ארץ קסם אל הדברים מצד עצמם אל קו האופק שבנפש שם השמש נעלם אחר כך נחזור הביתה לחבק את הילדים שעדיין לא השחיתו שעדיין מפחדים ונלחש להם על אוזן אל תפסיקו לחלום גם בחושך שבראנו אנו כל באי היום