ריין בלאק

יוצר מוזר ולא שיגרתי שנהנה ועם זאת לא נהנה מכתיבתו הבעייתית. יוצא ונכנס ללא הפסק ממחסום כתיבה אחד למשנהו.

Grotesque Orgy of Deformities

Post-Orgasmic Apocalypse

קישורים שאקח עימי
דף היוצר שלי בבמה Language is a Virus
עולים מעלה