אני בטוח

אבל ממש בטוח

כשראיתי אותו עומד שם

כשהאנשים שהתקהלו מסביב קראו ואף התחננו שלא יעשה את זה

אני ממש בטוח

שכשהניידת הראשונה הגיעה

שכשהפלאפון שלו צלצל והיה כתוב "אמא אהובה" על הצג

אני בטוח במיליון האחוזים שהוא עמד שם לבד

רק הוא לבדו טיפס מעל המעקה ורכן למטה

רק הוא לבדו

קפץ

 

אז איך לעזאזל, מישהו חייב להסביר לי

שכבו שם לצידו עשרה גופות לפחות