לעם ישראל מוקדש
 
אַין עוד עם אחד כזה פרימיטיבי;
עם, שצורת מטבע לא יִדע.

 
זוהי חבורת נבערים
וחלולי מֹח,
שמעצמה לא איכפת לה.

 
עיניהם, מביטות בקנאות לעבר המשיח;
בעוורון חושים מלא,
במולֶך בוטחים.

 
המלחמה ואויפוריית גדלות מדומה
בם אוחזת;
חרף שהכל אל פי הפחת קְרֵבִים.

 
אַין עוד עם אחד כזה פרימיטיבי!