החולות, בפרי - הדר הזהיבו; שחרו של בוקר רענן, צרב בהם. הצוקים סביב, מרבד - אש הרהיבו; רוחות קדים, בשַדוף זורם.