דוד מנדלבאום

1986.ירושלים

עץ הדקל

אהובתי בלהבות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה