דוד מנדלבאום

1986.ירושלים

עץ הדקל

חייך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה