דוד מנדלבאום

1986.ירושלים

אהובתי בלהבות

חייך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה