דוד מנדלבאום

1986.ירושלים

סוף

עץ הדקל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה