דוד מנדלבאום

1986.ירושלים

חייך

עץ הדקל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה