דוד מנדלבאום

1986.ירושלים

אהובתי בלהבות

סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה