לא בגדרות, יכון השלום! לא במשוכות תיל, ישרור השקט. לא בהפרדה בין העמים, תיפסק האש. הדרך לעתיד מלבלב, כנהר - אחווה, נוהרת; כל שדה ובוסתן, חיים יתגעש. נהיה עמים אחים! את קנינו ננצורה. במקום פֶגע אחד בשני, בניר נעמול. יד ביד, לעבר השלום המיוחל - נצעודה. לאור שמש עולה, רוח המלחמה תיפול!