לירון בר

על הרוח הקרירה בצווארי

יערה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה