לירון בר

הרגש

על הרוח הקרירה בצווארי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה