תפתחו ספרי ההיסטוריה!
בעיני האמת הישירו קרני מבטכם.
אל השחר לכם, את שמו של החייל הסובייטי;
אל תגידו: כובשים! למצילי חייכם.

די לקרוא: בוז! לאלה שאת נפשם הקריבו.
שנאתכם למנצחי הנאצים - עמוד קלון, דינה.
שום מאמץ לדייט את האמת, מצידכם,
פרי לא יניבה.
למהללי העבר הנאצי - כלם וּחרפה!