אביטל מן השורה

בת 22

משל

מורכבות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה