אביטל מן השורה

בת 22

לזוז או לא לזוז?

שני בתים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה