אביטל מן השורה

בת 22

מבט אחר על העולם

שפת הלא

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה