אביטל מן השורה

בת 22

כיצד נולד הרעיון

סיפור מתוק

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה