חופי הרביירה - לטובת כלל! מלונות קאן ומונאקו, ייפתחו למעוטי יכולת. חולותיה הזהובים של ניס, המוני עם ילטפו. מעל טולוז, יעלה של דגלים אודם. אל מעבר לגבול איטליה, רוח המהפכה תפרוץ. ארמונות החשמנים, לבתי הבראה יהפוכו. מעל חופי תכלת, מטחווי אש יתעכנו; אש מהפכה, להביה יירומו!