וְאֲנִי כָּתַבְתִּי אֶת הַשִיר הַזֶה רַק כּדֵי שְתוּכלוּ לִראוֹת שְאֶפְשָר בַּצוּרָה הַמַרְשִימָה הַזאת, לִכְתוֹב הַרְבֵּה שְטוּיוֹת.