ישראל אברמוביץ

נולדתי כבן חמישי למשפחה ממעמד הפועלים בעשירון התיכון ואני מחכה למשיח

ארצי ומולדתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה