טל בת רא"פ

כותבת...

ממש עד /על הקצה

אֵין לחצות את היש לתוך האַין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה