טל בת רא"פ

כותבת...

ממש עד /על הקצה

רק ילדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה