"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב ויוה"כ.." בטח, לחולל בכרמים, ללבוש לבן..כל זה היה פעם כשבנ"י היו במעמד רוחני גבוה בזמן ביה"ק השני, אבל עכשיו?! עכשיו איפה תראו מישהי מחוללת בכרמים ואיזה בן מגיח משום-מקום ולוקח אותה לאישה?! מגוחך. הייתי רוצה. הייתי רוצה לצאת אל הכרם לבושה בלבן- לבן צח, טהור. לרקוד במעגלים,סחור-סחור, להשתכר מהשמחה ללגום אותה בנדיבות. "בחור! שא עיניך וראה מה אתה בורר לך" והוא ישא עיניו ויראה, ויקחני.