קרן-בר היימר

לפעמים אני מתכנסת בתוכי, ולא נותנת לאיש להכנס לתוך נפשי, שלא ידע את עיניי, שלא יגלה סודותיי.

התאכזבת? למדי!

בובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה