קרן-בר היימר

לפעמים אני מתכנסת בתוכי, ולא נותנת לאיש להכנס לתוך נפשי, שלא ידע את עיניי, שלא יגלה סודותיי.

בובה

התאכזבת? למדי!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה