ערב. מבט חטוף צעדים שקטים שתיקה חיוך שתיקה. שאלה תשובה ספסל אחד הרבה פרחים שתיקה. שאלה תשובה סיפור קצר צחוק ארוך שתיקה חיוך שתיקה. מבט חטוף צעדים שקטים לילה. שאלת האם? תשובת אולי, נדבר מחר מספיק ודי.