זה מדהים, אתה יודע?...

כמה הלב יכול להתרחב

ולהתמלא

ולמתוח גבולותיו

ולהגדיל חדריו

ואחרי כל זה

יש מקום

לעוד

.אהבה.