מכוש נניפה! עם טוריה ביד, נצא אל הקרב. לעבר האופק, נפלס דרך. עם הלמות מקבת, העתיד ייצב!