מתי נשמע שירים שונים מאלה? מתי נקומה, לקולות השלום ורשרוש עלים. השמש, תתבער על הרקיע; תכלת ים ויום בהיר. ידומו תותחים; ציחצוח החרבות, ידעכֵנה. קמה יהפכו, שדות קטל ודם. נעוּר ליום מחר. נמחה קשקשי החושך. תצרום ירי, יחרוש לעולם!