נחריב ישן עולמינו! על חורבות העוותות והעוולות, עולם חדש נקים. חרב המהפכה הפועלית, נניפה! נכה, ביונקי דם ההמונים. נצא לקרב עולם! לחם חוקינו נשיבה. לא נשקוט, על שמרי האדישות לסבל ומצוקה. שמש ההתחדשות והתקווה, תאיר על הרקיע, בפתחה תקופה חדשה!