די כבר להרג! לשפיכות דמים האין - סופית, די! להציל נפשות כולנו, העת הגיעה; לעצור האלימות, בידינו נוכל. תיפול הממשלה - נפשותינו מסכנת! יקום העם, ומהפכה יעשה. די לשפוך דמם של שני העמים! לנקודת שום מקום, די להוליכנו. בואו, נצא ממעגל קסמים!