חושב מחשבות

קצת בעל, קצת אבא, קצת מהנדס מחשבים, קצת מורה לתנ"ך, קצת הסטוריון, קצת כן וקצת לא.

האב הבן והרוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה